Niych wom szychta je wesoło,
niych niy poci się wom czoło,
niych tworz wasza ni bydzie brudno,
niych praca ni bydzie trudno,
niych zarobków bydzie wiele,
w dni robocze i niedziele.

W dniu świętej Barbary Klub Sportowy Przyszłość składa serdecznie życzenia wszystkim górnikom!
Szczęść Boże!

Recommended Articles