Skład zarządu od 03.03.2024 roku: 

 

Jacek Jęczmionka – prezes

Rafał Mrozek – wiceprezes

Joachim Waszek – skarbnik

Dariusz Rymer – sekretarz

Marcin Stebel – członek ds. sportowych

Paweł Mrozek – członek zarządu

Michał Pawełek – członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Ciba – przewodniczący

Marcin Boczula – zastępca przewodniczącego

Tomasz Matuszek – sekretarz