Drodzy mieszkańcy Rogowa, Kibice oraz sympatycy naszego Klubu.
W minioną niedzielę kolejny raz Członkowie Klubu Sportowego Przyszłość Rogów zadecydowali o losach naszego Stowarzyszenia. Przy bardzo wysokiej frekwencji i burzliwej debacie wybrano nowy Zarząd, który będzie decydował przez kolejne dwa lata o losach naszej Przyszłości.
Nowe władze reprezentują:
Jacek Jęczmionka – Prezes
Rafał Mrozek – Wiceprezes
Joachim Waszek – Skarbnik
Dariusz Rymer – Sekretarz
Marcin Stebel – Członek ds. sportowych
Paweł Mrozek – Członek Zarządu
Michał Pawełek – Członek Zarządu
Pracę Zarządu nadzorować będzie Komisja Rewizyjna w Składzie:
Tomasz Ciba – Przewodniczący
Tomasz Matuszek – Sekretarz
Marcin Boczula – Członek
Z tego miejsca pragniemy podziękować ustępującemu Zarządowi za ciężką pracę jaką wykonali na rzecz Rogowskiego Sportu. Dziękujemy Antoniemu Kuczerze, za ponad 30-to letnią społeczną pracę jaką włożył w nasz sportowy dom, Walerianowi Kochowi, który przeszedł drogę od piłkarza, po kierownika oraz członka Zarządu naszego Stowarzyszenia, Eugeniuszowi Pucce, za nieocenioną pomoc przy pracach wokół naszego obiektu, Herbertowi Buchcie za okazaną pomoc i ciężką pracę, Jarosławowi Rymaniowi za pomoc przy pracach na rzecz Stowarzyszenia, Arturowi Glencowi za czas jaki poświęcił dla Klubu.Dziękujemy Krzysztofowi Pawełkowi, który kultywował tradycje rodzinne rodu Pawełek i zawiązany jest z Przyszłością całe swoje życie. Przede wszystkim dziękujemy ALOJZEMU HUWROWI, który przez dekadę stał na czele Rogowskiej Przyszłości jako jej sternik, a wcześniej jako wiceprezes. Jego zasługi zostały docenione przez Nowy Zarząd, który uhonorował go tytułem Prezesa Honorowego Przyszłości Rogów.
Z tego miejsca dziękujemy za zaufanie jakim obdarzono nowe władze Klubu. Liczymy, że dzięki Waszej pomocy drodzy kibice razem zbudujemy przy Sportowej 1 w Rogowie rodzinne miejsce spotkań dla każdego mieszkańca naszej parafii.💛💙❤️

Recommended Articles