Adres Klubu:

ul. Sportowa 1
44-362 Rogów

Telefon (fax): 32 451 90 74

E-mail: przyszlosc.rogow@vp.pl

Kontakt z redakcją:

Rafał Mrozek
tel. 785-313-303
e-mail: rhmrozek@gmail.com

Radosław Ciuberek
tel. 782-232-527

Kontakt z Administracją:

SMARTIS Spółka Cywilna
ul. Raciborska 26
44-362 Rogów
tel. 32 494 32 15
e-mail: biuro@smartis.pl