Skład zarządu od 08.03.2020 roku: 

 

Alojzy Huwer – prezes

Joachim Waszek – wiceprezes do spraw finansowych

Antoni Kuczera – wiceprezes do spraw sportowych

Rafał Mrozek – wiceprezes do spraw organizacyjnych

Artur Glenc – sekretarz

Walerian Koch – członek zarządu do spraw bezpieczeństwa

Jarosław Rymań – członek zarządu do spraw bezpieczeństwa

Eugeniusz Pucka – członek zarządu do spraw gospodarczych

Herbert Buchta – członek zarządu do spraw gospodarczych

 

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Pawełek – przewodniczący

Michał Pawełek – zastępca przewodniczącego

Dariusz Rymer – sekretarz