Skład zarządu od 04.03.2018 roku,
z uchwalonymi zmianami: 

 

Alojzy Huwer – prezes

Wojciech Pucka – wiceprezes do spraw sportowych

Antoni Kuczera – wiceprezes do spraw organizacyjnych

Bronisław Mrozek – wiceprezes do spraw finansowych

Rafał Mrozek – sekretarz

Radosław Ciuberek – członek zarządu

Joachim Waszek – członek zarządu

Artur Glenc – członek zarządu

Przemysław Rymer – członek zarządu

Eugeniusz Pucka – członek zarządu

Walerian Koch – członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Pawełek – przewodniczący

Michał Pawełek – zastępca przewodniczącego

Dariusz Rymer – sekretarz